„Liuteronų laidotuvių giesmės“

Garso disko ir pakuotės dizainas

Iliustracijos grafikės Gražinos Oškinytės