Album “Dvidešimt mostų : Palangos kūrybinė grupė "Mostas"

Book "Dvidešimt mostų: Palangos kūrybinė grupė „Mostas“
Cover, design and layout.