Kelionė laiku: Palangos tiltas per 24 valandas

Paveiksle užfiksuota kelionė laiku. Nuo jo viršaus iki apačios keliaujama 24 valandas. Pačiame viršuje – dienos pradžia. Pačioje apačioje – pabaiga. Horizontalios eilutės, užfiksuotos kas dvi minutes, sudaro vientisą vienos dienos nuotrauką.
Pagal šone pavaizduotą valandų skalę galima pastebėti:
7 valandą išauštantį rytą,
14 valandą atplaukiantį ir išplaukiantį laivą,
18 valandą prasidedantį saulėlydį,
20.20 valandą sutemus įsijungiančius žibintus,
ir kitas įdomias detales.