Album "Gražinos Oškinytės sumanymai" design

Artist Gražina Oškinytė art album: "Gražinos Oškinytės sumanymai" design, layout, cover.