Knygos „Audra Lukauskytė: publikacijos, atsiminimai, bibliografija“ dizainas

Book „Audra Lukauskytė: publikacijos, atsiminimai, bibliografija“,
design, layout, cover